ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

मोबाईल बैंकि

मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा सम्बन्धमा ।

यस संस्थाले संचालनमा ल्याएको मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा संस्थाको नियमानुसार प्रयोग गर्न इच्छुक रहेको कारण मेरो/हाम्रो तपशिलमा उल्लेखित बचत/कर्जा खातालाई मोबाईल बैंकिङ्ग सिस्टमालिंक गरी उक्त सेवा उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु/छौं ।


फारम भर्नुहोस्

उदाहरण: १२३४५६७८९०
उदाहरण: १२३४५६७८९०
उदाहरण: ९८७६५४३२१०

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्