ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

पूँजी संरचना

संस्थाको कूल अधिकृत पूँजी रु.१,५०,००,००,०००/- (एक अर्ब पचास करोड) रहेको छ । जसलाई कूल रु.१,०००/- (एक हजार) का दरले जम्मा रु.१५,००,०००/- (पन्ध्र लाख मात्र) थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ । संस्थाको जारी पूँजी रु.१,००,००,००,०००/- (एक अर्ब मात्र) रहेको छ । संस्थाको वर्तमान चुक्ता पूँजी (जगेडा कोष बाहेक) रु.४०,००,००,०००/- (चालिस करोड मात्र) रहेको छ, जसलाई रु.१,०००/- (एक हजार) का दरले रु.४,००,०००/- (चार लाख मात्र) थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्