उद्देश्यहरु PDF Print E-mail

सदस्यहरुको सामाजिक र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी देहाएमा उल्लेख भए बमोजिमका काम कारबाही गर्नु संस्थाको उद्देश्य हुनेछ ।

१ नियमित रुपमा सदस्यहरुबाट निक्षेप जम्मा गर्नुको साथै उनीहरुले जम्मा गरेको निक्षेपमा प्रतिस्पर्धात्मक दरमा ब्याज उपलब्ध गराउने ।

२ संस्थाको दिगो विकास गर्न सदस्यहरुको हितलाई समेत मध्यनजर गरी जलविद्युत शैक्षिक स्वास्थ्य कृषि तथा आवासिय परियोजना लगायत अन्य परियोजनामा एकल वा      संयूक्त लगानी गर्ने ।

३ संस्थामा आवद्ध सदस्यहरु र जनसमुदाय बीच स्वावलम्वन पारस्परिक सहयोग एवं मितव्ययिताको अभिवृद्धि गरी नियमित वचत गर्ने बानी प्रर्वद्धन गर्ने ।

४ उत्पादनशील आयमूलक र सिपमूलक उद्देश्यका लागि सदस्यहरुलाई उचित ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने ।

५ आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास सम्बन्धि धारणाबारे सदस्यहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

६ सदस्यहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सक्ने विभिन्न किसिमका आर्थिक कि्रयाकलापहरु संचालन गर्ने ।

७ दातृ संस्थाहरुबाट कुनै शर्त राखी वा नराखी प्राप्त हुने चन्दा तथा अनुदान स्वीकार गर्ने ।

८ अन्य बैंक वित्तिय संस्था र सहकारी संघ संस्थाबाट ऋण लिने र आफ्ना सदस्यहरुलाई ऋण दिने ।

९ उपभोग्य सामाग्रीको खरिद बिक्री गर्ने पसलहरु संचालन गर्ने ।

१० सम्बन्धित निकाएको स्वीकृती लिई बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यहरु र संस्थागत बीमा अभिकर्ताको कार्य गर्ने ।

११ संस्थागत प्रयोजनको लागि सवारी साधन मेशिनरी सामान उपकरणहरु लगायत अन्य माल सामानहरु विदेशबाट आयात गर्न प्रतितपत्र LC खोली आयात गर्ने ।

१२ विपन्न वर्ग निम्न आय भएका परिवार दैवी प्रकोप बाढी पिडित तथा मुलुकका समग्र क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा कर्जा          दिने र एकल वा संयूक्त परियोजनाहरु संचालन गर्ने ।

१३ आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सम्ाान उद्देश्य भएका स्थानिय क्षेत्रिय राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहयोगात्मक भावना राख्ने ।

१४ होम बैकिङ्ग प्रणालीको थप विकास गर्ने ।

१५ सहकारीताबारे सदस्यहरुलाई चेतना जगाउने र सहकारी तथा सिपमुलक तालिम कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

१६ सहकारी ऐन २०४८ को दफा २४ र २५ बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी ऋण पत्र जारी गर्ने र ऋण लिने ।

१७ कृषि औजार बेच विखन सिचाई सुविधा उपभोक्ता भण्डार कृषि उद्योग गोदाम निर्माण जग्गा खरिद धितो पत्र खरिद बिक्री तथा अन्य खरिद प्रयोजनको लागि आवश्यकता       अनुसार छोटो मध्यम तथा दिर्घकालिन कर्जा चल-अचल सम्पती धितो स्वरुप लिई कर्जा उपलब्ध गराउने ।

१८ सहकारी सिद्धान्त अनुसार संस्थाको उद्देश्य प्राप्तीको लागि विभिन्न किसिमका बहुउद्देश्यीय कार्यहरु गर्ने ।

१९ समाजका कमजोर वर्ग र निम्न आय भएका व्यक्ति वा समुहको आर्थिक सामाजिक उत्थानमा सहयोग पुर् याउने ।

यसका अतिरिक्त संस्थाको थप उद्देश्यहरु विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भने उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कार्यहरु समेत ह उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।