ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

कर्जा सुविधा

सि.नं.

कर्जा शिर्षक

साँवा ब्याज महिना महिनामा तिर्दा

मासिक ब्याज त्रैमासिक साँबा तिर्दा

मासिक ब्याज ६/६ महिनामा साँबा तिर्दा

मासिक ब्याज एकमुष्ठ साँबा तिर्दा

श्री लालीगुराँस स.सु.कर्जा धिताेमा

श्री लालीगुराँस व्यापारिक कर्जा  १७.५%  १८% १८.५%  १९%  १९%
श्री लालीगुराँस भवन निर्माण कर्जा  १७.५%  १८% १८.५%  १९%  १९%
श्री लालीगुराँस औद्योगिक कर्जा  १७.५%  १८% १८.५%  १९%  ०
श्री लालीगुराँस हायर पर्चेज कर्जा  १७.५%  १८% १८.५%  १९%  ०
श्री लालीगुराँस शैक्षिक कर्जा  १७%  १७.५% १७.७५%  १८%  ०
श्री लालीगुराँस विविध कर्जा  १७.५%  १८% १८.५%  १९%  १९%
श्री लालीगुराँस कृषी कर्जा  १७%  १७.५% १७.७५%  १८%  ०
श्री लालीगुराँस घरजग्गा खरिद कर्जा  १९%  १९.५% १९.७५%  २०%  ०
श्री लालीगुराँस संस्थागत कर्जा  १७.५%  १८% १८.५%  १९%  १७.५%
नोटः माथि विवरणमा उल्लेखित ब्याजदरमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा भएको ब्याजदर परिवर्तन लाई मध्यनजर राखी आवश्यकता बमोजिम थपघट हुन सक्नेछ ।

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्