ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

सदस्य सुविधा काउण्टर

Ceo of Laliguras Multipurpose
सदस्य सुविधा काउण्टर ललितपुरः

ललितपुर जिल्ला

चापागाँउ गा.वि.सं. वडा नं. ६ प्याङ्गगाउँ

सम्पर्क नं. ०१-५५७४७१४

फ्याक्स नं. ५५७४६९९

Ceo of Laliguras Multipurpose
सदस्य सुविधा काउण्टर काठमाण्डौः

काठमाण्डौं जिल्ला

का.म.न.पा. वडा नं. ७ चाबहिल

(चाबहिल सेन्ट्रल कम्प्लेक्स दोश्रो तल्ला)

सम्पर्क नं. ०१-६२२७०२२, ०१-४४८०२१४

फ्याक्स नं. ४४६८९५३

Ceo of Laliguras Multipurpose
सदस्य सुविधा काउण्टर भक्तपुरः

भक्तपुर जिल्ला

मध्यपुर ठिमी न.पा. वडा नं. १५ कौशलटार

सम्पर्क नं. ०१-६६३९४७८ ०१-६६३९४७०

फ्याक्सः ०१-६६३९४७६

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्