ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

कर्मचारी व्यवस्थापन

समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन

सि.नं. कार्यालय कर्मचारी संख्या जम्मा कर्मचारी संख्या
महिला पुरूष
  मुख्य कार्यालय   १७   २९ ४६
  सदस्य सुविधा काउण्टर ललितपुर   ७   १० १७
  सदस्य सुविधा काउण्टर काठमाण्डौ   १०   १० २०
  सदस्य सुविधा काउण्टर भक्तपुर   १०   १० २०
  जम्मा कर्मचारी संख्या   ४४   ५९ १०३

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्